16 tháng 5, 2014

Vá MảnhTrăng Buồn

Xưa nhờ em vá khuyết trăng
Mùa sau tròn nở vơi trăn trở lòng
Đêm dài ngơi bớt lạnh đông
Hồn thôi băng giá buồn trong lẫn ngoài

Ừ thì vá hộ dùm ai!
Một người bên nợ, một vay bên nầy
Nửa trăng mảnh khuyết mai đầy
Đêm soi tìm mộng, tưởng hoài tình em

Mỗi mùa xuân đến bên thềm
Đêm thâu vọng nhớ êm đềm mùa qua
Niềm thương, nỗi nhớ, buồn sa
Xin đừng nhuộm ánh trăng xa úa màu!

Yên Dạ Thảo