17 tháng 12, 2015

Tình Ơi...

(Từ bài Lời Tình Thơ cuả Đỗ Hữu Tài)  

Thơ & Diễn ngâm: Hương Chiều