27 tháng 9, 2015

Anh Đi Rồi...

Yên Dạ Thảo gởi đến anh Đỗ Hữu Tài bài thơ  để thay nén hương lòng đưa tiễn.

Thế Thôi đời chỉ thế thôi!
Anh  đi khuất biệt không lời từ ly
Mỏi mòn đôi cánh chim di
Xa lìa trần thế không bi lụy sầu

Anh đi ... thơ sẽ về đâu?
Vấn vương con chữ canh thâu lệ  trào
Trăng thu  lẻ bóng trên cao
Nàng thơ một bóng gầy hao bên thềm

Anh đi... hoa úa rũ mềm
Lá mơ trên lối nhuộm thêm sắc buồn
Sông thương  trĩu giọt thu sương
Vườn xanh vắng chủ miên trường tịch liêu

Anh đi... mưa trút xuống chiều
Dòng dư lệ cũng rơi nhiều đêm sâu
Trung Thu một bóng nguyệt sầu
Tôi thương nhớ bạn  bên cầu quạnh hiu!

Yên Dạ Thảo
26/09/2015