8 tháng 11, 2014

Giọt Buồn Sương Pha


Như là chim sải cánh bay
Giữa mùa thu lạnh, gió mây bạt ngàn
Thẳm buồn khi tiết đông sang
Oải đôi cánh mỏng vượt ngang biển đời

Trút tình xuống vực mù khơi
Trút sầu lên lá sương rơi lặng thầm
Vòng cầu xoay mãi ngàn năm
Dòng đời gợn sóng thăng trầm kiếp hoa

Thềm thu xế bóng chiều tà
Gió lay nhè nhẹ, la đà lá bay...
Ngàn sao soi lối đêm dài
Đường vào huyển mộng trăng say ngủ vùi

Canh tàn kết thúc tiệc vui
Còn ta với bóng ngậm ngùi bên song
Giọt buồn pha giọt sương trong
Rơi trên chiếc lá thu phong úa vàng!

Yên Dạ Thảo
26.10.2014