8 tháng 7, 2014

Mộng Vỡ


Chiều xuân dạo phố thấy mà thương
Một kẻ lưu vong bước giữa đường
Lặng lẽ cô đơn sầu xứ lạ
Âm thầm bóng chiếc nhớ quê hương
Đầu xanh phiêu bạt cùng mưa nắng
Tóc bạc phong trần với gió sương
Mộng vỡ bao năm đời lãng tử
Mơ tàn còn lại nỗi buồn vương

Đỗ Hữu Tài

***

Shattered Dream

Strolling along the street one spring evening
It’ moving to see an exile slowly walking,
Head down in silence and solitude
His lonely soul must be filled with nostalgic thoughts.
Through rain or shine and wandering plight
His youth gone through dust and heart of life
Has apparently turned his hair silvery white.
Dream has shattered after years as a wanderer
Dreamland already gone, leaving sadness behind...

Thu Lê
phỏng dịch