17 tháng 12, 2017

Sinh Nhật Tôi

Sinh nhật có gì để vui đâu
Ngồi đợi đã lâu chẳng ai vào
Cũng như Lão Đỗ ngồi câu cá
Chẳng biết khi nào cá cắn câu ?

Sinh Nhật chỉ mời các bạn xa
Nâng chén rượu hoa uống thật lòng
Để ta còn có tình bằng hữu
Và nhớ hát mừng một bài ca

Sinh nhật năm này cũng thế thôi
Một bóng ... một ngôi ... một ông hoàng
Một bầy mỹ nữ đen và trắng
Nhưng chẳng thấy đâu một da vàng

Sinh nhật đếm hoài đã mỏi tay
Mấy nến ... mấy cây ... mấy tủi lòng
Mấy ai chịu khó cùng ta thổi ...
Đành cắn răng mang đến lưng còng

Sinh nhật biết gì kể cho nhau
Càng nói ... càng đau ... càng rối bời
Càng nghe ray rứt đêm trừ tịch ...
Càng thấy xót xa ... càng rã rời

Sinh nhật tàn rồi hỡi bạn ơi
Uống mấy cho vơi chén rượu tình
Cạn sao cho dứt bầu rượu đắng
Về chiếc long sàng ta nghỉ ngơi ...

Đỗ Hữu Tài (Thế Thôi)
Dec 17, 2002