25 tháng 9, 2017

Thơ Tranh: Giọt Mưa Trong Lòng

Tưởng nhớ Giỗ của người bạn thơ Đỗ Hữu Tài 25/9

Nguyện cầu Tài được an vui nơi nhà Chúa!