7 tháng 4, 2016

Ơi Này Cô BéThơ : Đỗ Hữu Tài 
(Thơ cảm tác từ Đóa Mộng Thường của YDT)
Nhạc : Nguyễn Hữu Tân
Hoà âm : Cao Ngọc Dung
Tiếng hát : Trung Hiếu