5 tháng 3, 2016

Trái Sầu

  

(Thân tặng Đỗ Hữu Tài)

Thơ: Đặng Hoàng Sơn
Nhạc: Mai Đằng,
Hòa âm: Đỗ Hải
Ca sĩ: Tấn Thịnh
Video: Hạt Bụi Vi Trần