16 tháng 8, 2015

Cơn Mưa Buổi Sáng


  

Thơ: Đỗ Hữu Tài
Nhạc: Vĩnh Điện
Tiếng Hát: Nguyễn Hữu Nghĩa