31 tháng 5, 2015

Chân Trần Ta Đi Mỏi


  

Thơ: Đỗ Hữu Tài
Nhạc: Văn Sơn Trường
Ca sĩ: Ngọc Quy