1 tháng 3, 2015

Một Ngày...


   

Thơ: Đỗ Hữu Tài
Nhạc: Võ Vĩnh Thuận
Hòa âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Quốc Duy