20 tháng 2, 2015

Lại Một Tết Ta

Ta tức tốc tìm tới Tết Ta
Chờ cho chếnh choáng cha cha cha
Hân hoan hớn hở hùng hục hát
Cắm cổ cùng cười cất câu ca

Ta tới tiệc tàn từ Tết Ta
Quanh quẩn quơ quào quay quắt qua
Bạn bè bận bịu bê bết bỏ
Riu ríu rầu rì rón rén ra

Ta tiếc tiệc tùng tại Tết ta
Ngớ ngẩn ngượng ngùng ngưng ngân nga
Khéo khen khờ khạo không khao khát
Thất thoát thiệt thà thôi thiết tha

Ta tính tìm tòi tài Tết Ta
Mùi mê mất  mát mượn mùi ma
Líu lưỡi lăm le lòng lây lất
Dê dứt dịu dàng dưỡng dê da

Ta thấy được gì ở Tết Ta
Nắng chiều lạc lõng nơi xứ xa
Đêm đông lạnh lẻo nhìn bông tuyết
Gió rũ bụi mờ ru hồn ta

Ta mặc mọi người đón Tết Ta
Đời ta , ta giữ cho riêng ta
Ô hay , náo nức chi thêm mệt
Tết của người ta , có phải ta

Năm nay đón Tết như năm ngoái
Tiếng pháo giao thừa xa tít xa...

Đỗ Hữu Tài
Ất Mùi 19/02/2015