21 tháng 11, 2014

Giọt Buồn Thu














Thu đến thu đi thương nhớ thương
Thềm khuya hiu hắt bóng trăng buồn
Gió lay thu cúc tàn canh vắng
Lặng lặng rơi rơi chiếc lá sương!

Cỏ biếc vườn thu héo rũ tàn
Sau đêm gió chướng thổi lùa sang
Mưa rơi tí tách bên thềm lạnh
Xa vắng tiếng lòng ai thở than!

Trôi mãi thời gian trôi vẫn trôi
Mây bay, bay khắp nẻo phương trời
Sông thơ êm ả xuôi dòng chảy
Mà giọt buồn tôi rơi vẫn rơi!...

Yên Dạ Thảo