21 tháng 10, 2014

Tình SayRa Mắt thi phẩm Hoài Hương - Đỗ Hữu Tài ngày 12 tháng 10 năm 2014

Thơ: Đỗ Hữu Tài
Nhạc: Như Ngọc Hoa
Tiếng hát: Monica