25 tháng 9, 2014

Hai Mươi Tám Năm – Hoài Hương Ơi!

Thơ: Đỗ Hữu Tài
Nhạc: Văn Sơn Trường
Tiếng Hát Ngọc Quy
Created by: Le Thi Ngo – 2014