19 tháng 9, 2014

Dòng Đời ...


Có bông tim tím lục bình
Ngược xuôi sông nước phơi mình nắng mưa
Nửa đời sóng gợn đẩy đưa
Buồn treo trước gió bốn mùa thổi ngang

Chiều thu có giọt nắng vàng
Vương lên cánh lá thời gian úa màu
Dòng đời xoay mãi, xoay mau
Tháng ngày tất bật phiến sầu nổi trôi

Có thuyền lưu lạc biển đời
Biệt khơi xanh thẳm chơi vơi giữa dòng
Trùng trùng gió lộng bão giông
Mênh mông sóng nước long đong phận thuyền!

Yên Dạ Thảo
10.09.2014