13 tháng 7, 2014

Vẫn
Trôi vẫn trôi...
chiếc thuyền thơ lặng lẽ
Buồn vẫn buồn
tiếng khẽ nhịp thời gian
Rơi vẫn rơi 
từng chiếc lá thu vàng
Nắng vẫn nắng
trong chiều mưa ảm đạm

Vẫn  thế thôi ...
mây trời bay chầm chậm
Vẫn chiều tàn
đêm đến, bình minh sang
Vẫn ánh trăng
tròn nở, khuyết mờ tan
Mơ vẫn mơ
trong cõi thơ đầy mộng ...

Yên Dạ Thảo
10.07.2014