6 tháng 6, 2014

Nắng Lên

(Từ  Mưa Bay của Yên Dạ Thảo)
 
Một ngày nhìn nắng lên
Lung linh sáng rạng ngời
Thứ hai trời ấm áp
Sao lòng lại lênh đênh
 
Thứ ba đợi bóng mây
Che lấp khoãng vô hình
Dắt đi từ thuở nọ
Mà đời vẫn lất lây
 
Thứ tư không còn ai
Đến kể chuyện ngọt ngào
Thứ năm dài vô tận
Đâu rồi dáng mảnh mai
 
Thứ sáu vẫn mênh mông
Phố khuya nằm lạnh lùng
Sương giăng đêm thứ bảy
Ai nào nhớ gì không ?
 
Chủ nhật chờ nắng lên
Mong người ấy một lần
Về đây cùng áo lụa
Ta được gọi lại tên
 
Đỗ Hữu Tài
17.09. 2013