29 tháng 6, 2014

Cầu Tre

À ơi ! mình nói ai nghe
Nhà mình ở cạnh cầu tre cuối làng
Nước lên nước xuống nhịp nhàng
Thuyền tình có sẳn mời nàng dạo chơi

Đêm về ta ngắm sao rơi
Ngày nghe chim hót thảnh thơi trong lòng
Nghỉ chi những chuyện bềnh bồng
Giàu , nghèo cũng chỉ trong vòng hư không

Cuộc đời kéo mãi mênh mông
Ta cùng bên cạnh trời trong tay ngà
Ai mang nét đẹp lụa là
Mỉm cười để gió mặn mà cho nhau...

Thuyền tình chở hết buồn đau
Ai cùng mình giữ ngày sau sông dài

Đỗ Hữu Tài