25 tháng 5, 2014

Lục Bát Tình Thu

THẢ
Người buông Lục Bát sông dài
Tôi trời viễn xứ thả vài vận theo
Hạt sầu qua mấy mùa gieo
Vàng thu chín rụng nhặt treo đầu giường!

***

BUÔNG  
Buông tình theo lá thu bay
Buông lơi sợi nắng u hoài chiều hoang
Buông hồn thơ úa sầu loang
Buông trôi ngày tháng đa đoan ưu phiền...

***

NGHIÊNG
Mùa ngâu nghiêng nón che sầu
Hoàng hôn mây tím, tím màu buồn vương
Gió nghiêng bến đổ sông thương
Chiều nghiêng nhạt nắng quanh vườn cúc hoa

***

GOM
Xuân thì dệt mộng gió mây
Nhặt gom kỷ niệm chuỗi ngày chung mơ
Gom hương tình cũ vào thơ
Gieo vần thương nhớ đợi chờ mùa sang.

****

NÍU
Níu thời gian ướm mộng vàng
Níu bình minh rạng tỏa ngàn ánh tơ
Níu trăng thu sáng ngời mơ
Níu tình Lục Bát tứ thơ đẹp lời!

Yên Dạ Thảo
27.09.2013