25 tháng 5, 2014

Lục Bát Theo Nhau

(Từ Lục Bát Tình Thu của Yên Dạ Thảo )

Thả...
Nhớ ai thao thức đêm dài
Sương giăng mù mịt miệt mài rơi theo
Trái sầu chín rụng còn gieo
Vần thơ lục bát Thả neo trên giường
 
Buông đời như cánh chim bay
Buông lòng trắc ẩn chiều buồn tan hoang
Buông sầu trong khúc nhạc loang
Buông tình không trọn ta mang muộn phiền
 
Mùa thu nghiêng chiếc lá sầu
Nắng nghiêng bóng ngã , ngã đầu xót thương
Mưa nghiêng từng giọt lệ buồn
Gió nghiêng mây xuống mặt đường tìm hoa
 
Ngày gom mộng thắm đường mây
Gom maù nhung nhớ dệt đầy đêm mơ
Gom lời buộc chặt tình thơ
Gom mùa hương sắc đưa vào cao sang
 
Níu ngày qua đắp chiều vàng
Níu trời trở giấc ngập tràn cung tơ
Níu đêm thu sáng trăng mơ
Níu tình Lục Bát từ thơ đẹp lời
 
Đỗ Hữu Tài
02.10.2013