7 tháng 5, 2014

Bài Thơ Tháng Năm

Con xin kính cẩn dâng Bà
Bài thơ như một món quà thiết tha
Tháng Năm mùa lễ thăng hoa
Ngợi ca Đức Mẹ hiện ra sáng ngời
Dậy cho người sống trên đời
Biết thờ phượng Đức Chúa Trời quang vinh
Biết tìm về với đức tin
Siêng năng lần hạt đọc kinh Kính Mừng

Bài thơ rộn rã tưng bừng
Như khi lần hạt không ngừng đắm say
Dù không tràng chuỗi cầm tay
Nhưng từng câu gẫm nằm ngay trong lòng
Tháng Năm dâng Mẹ hoa hồng
Lời thơ tươi mát như dòng sông xanh
Mẹ hiền như ánh trăng thanh
Dẫn đưa con khỏi khúc quanh lơ là

Bài thơ kính cẩn dâng Bà
Trái tim con viết thật thà thành tâm
Để mừng mùa lễ tháng Năm
Mẹ đã rửa hết tối tăm phàm trần
Bài thơ con viết ân cần
Luôn luôn mong mỏi được gần Thánh Ân
Để đời thôi hết phân vân
Tháng Năm hạnh phúc xin vâng lời Bà

Cúi xin Mẹ nhận món quà
Trái tim con viết thật thà tháng Năm

Đỗ Hữu Tài
05.05.2013